Lidmaatschap

Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken verzorgt voor haar leden al jaren (sinds 1928) begrafenissen en crematies. Bent u nog geen lid? Misschien wordt het dan nu eens tijd om dit te overwegen. Een overzicht van de contributie met het daarbij horende kortingspakket vindt u onderstaand.

Overzicht van het ledenvoordeel

 Aangeboden diensten in natura

–        50% korting op de opbaring bij gebruik van de aula te Odoorn.

–        Geen kosten voor bezoek tijdens de opbaring bij gebruik van de aula te Odoorn.

Financiële bijdrage

–        Gereduceerde tarieven bij gebruikmaking ‘Uitvaartverzorging en Grafkistenfabriek Nieuw-Amsterdam’ (UGNA) te Coevorden.

–        Algemene korting van € 1.100,-

Het ledenvoordeel, inclusief de diensten in natura, bedraagt daarmee ruim € 2.200,-.

Contributieoverzicht

Leden

€ 25,00

Kinderen van een lid die zijn aangemeld, zijn tot hun 18e jaar gratis lid.

N.b. Indien iemand lid wordt en ouder is dan 30 jaar, dan is er een eenmalige instapcontributie verschuldigd die afhankelijk is van de leeftijd. De administratie kan u hierover informeren.

Voornoemde bedragen gelden als leden betalen via de automatische incasso. Betalen via  acceptgiro is ook mogelijk, maar geeft een meerprijs van € 3,- in verband met de hoge kosten.

Wij verzoeken u om adreswijzigingen of wijzigingen in de gezinssamenstelling (o.a. geboortes) aan ons door te geven. Dit kunt u doen via e-mail of telefonisch.

Collectiviteitskorting aanvullende verzekering bij Yarden

Yarden

Leden van uitvaartvereniging Odoorn en omsteken genieten een collectiviteitskorting bij Yarden voor aanvullende uitvaartverzekeringen. U kunt contact leggen met Yarden via telefoonnummer 0800-1292 en kiezen voor de optie ‘nieuwe verzekering’ en bijgaande collectiviteitscode doorgeven: Coll30-UVV Odoorn