Contact

Welkom bij de website van uitvaartvereniging Odoorn en omstreken.

Uitvaartvereniging Odoorn en omstreken beschikt over een eigen aula te Odoorn. Hier kunt u terecht voor een opbaring, een condoleance, maar ook voor een uitvaartdienst. Wij denken graag met u mee om invulling te geven aan de uitvaart zoals u dat wenst. Daarbij is veel maatwerk mogelijk.

Aulabeheer 

Angelique Dost verzorgt het aulabeheer. Angelique is te bereiken op 06 1233 6846

Aula  Schaapstreek 2 te Odoorn

informatie 06 2504 4404

ledenadministratie 0591 513850

p.a. Borgerderweg 14, 7873 TD Odoorn

IBAN: NL06 RABO 0348000057

Bij een sterfgeval kunt u zich wenden tot onze uitvaartverzorger: UGNA te Coevorden

Bereikbaar via telefoonnummer  0800 024 25 26 (dag en nacht bereikbaar). 

email uitvaartodoorn@ziggo.nl  

Aula

We willen u er op wijzen dat ook niet-leden gebruik kunnen maken van de aula voor de opbaring, de koffiekamer (condoleance) en de uitvaartdienst (begrafenis).

DSC_1814

Compositie

foto’s: ajzfotografie

Samenwerking Twenthe uitvaartverzekering

De kosten van een uitvaart kunnen afhankelijk van de wensen fors oplopen. Het kan daarom aantrekkelijk zijn om aanvullend te zijn verzekerd. Onze uitvaartvereniging is een samenwerkingsverband aangegaan met Twenthe uitvaartverzekering die u een aantrekkelijke aanvullende verzekering kan bieden.

Informatieverstrekking lidmaatschap / samenwerking

Omdat de uitvaartkosten steeds hoger worden en deze kosten vaak worden onderschat. We willen als bestuur u hier graag over informeren. Om u van informatie te voorzien is een samenwerkingsverband gesloten met Uitvaartverzekering Twenthe N.V. (hierna: Twenthe), die al met heel veel uitvaartverenigingen samenwerkt. Twenthe zal voor onze vereniging het lidmaatschap gaan promoten binnen het werkgebied van onze vereniging en informatie gaan verstrekken over de (plaatselijke) uitvaartkosten.

Bezoek medewerkers Twenthe

Voor de leden hebben wij de medewerkers van Twenthe, die zijn voorzien van een speciaal legitimatiebewijs, verzocht u persoonlijk te informeren over de uitvaartkosten en tevens te controleren of het lidmaatschap nog correct staat ingeschreven en voor een incassomachtiging om daarmee kosten voor u te besparen. Het bestuur vraagt hiervoor uw medewerking. Voor niet-leden bestaat tevens de mogelijkheid om nu lid te worden tegen ons aantrekkelijk instaptarief.

Het lidmaatschap van de vereniging geeft de nodige voordelen, maar vergoedt niet alle kosten. Met z’n allen kunnen wij er wel voor zorgen dat de kosten zoveel mogelijk betaalbaar blijven. Twenthe informeert u graag over deze kosten. Zij maken hiervoor op eigen initiatief een bezoekafspraak met u in de komende maanden. Onze vereniging kan daarin wettelijk niet bemiddelen of adviseren, maar we vinden het wel belangrijk dat u op de hoogte bent van het bestaan van onze vereniging, de voordelen van het lidmaatschap en de huidige uitvaartkosten. Voorzorg voorkomt zorg!

Wilt u al eerder bezoek ontvangen of heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Algemene ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering UITVAARTVERENIGING ODOORN EN OMSTREKEN op woensdag 18 mei 2022 in de aula te Odoorn.

Aanvang 20.30 uur.

Agenda

  1. Opening
  2. Ingekomen stukken en mededelingen
  3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 27 oktober 2021
  4. Jaarverslag secretaris
  5. Ledenverslag penningmeester
  6. Vaststellen contributie en vergoeding: Het bestuur stelt voor de contributie te verhogen met € 2,- en de vergoeding gelijk te houden.
  7. Aula(beheer)
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

Kandidaten voor een functie in ons bestuur zijn uiteraard welkom en kunnen zich in verbinding stellen met een bestuurslid of zich bij voorkeur melden bij de voorzitter.

De jaarverslagen en stukken liggen vanaf 20.00 uur ter inzage.

Contact

U kunt ook per mail contact opnemen met uitvaartvereniging Odoorn en omstreken.

Klik hier om ons te mailen.